تعطیلی دانشگاه ها تا پایان سال جاری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ تعطیل است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ تعطیل است.

تعطیلی دانشگاه ها تا پایان سال جاری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ تعطیل است.

کلمات کلیدی