عید غدیر

مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز: "عید غدیر عید تعیین تکلیف هدایت بشری است"

مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز بابیان اینکه امام علی(ع) پیامبر نیست اما راهبری جامعه را پس از پیامبر بر عهده دارد، گفت: عید غدیر عید تعیین تکلیف هدایت بشری است، عید لطف الهی است به بندگان که آن‌ها را در بیابان حیرت و گمراهی بی راهبر رها نکرده است.

کلمات کلیدی