دانشگاه شهید چمران اهواز با کسب رتبه عالی از سوی ستاد اقامه نماز استان خوزستان، شایسته تقدیر ویژه شد.

دانشگاه شهید چمران اهواز با کسب رتبه عالی از سوی ستاد اقامه نماز استان خوزستان، شایسته تقدیر ویژه شد.

دانشگاه شهید چمران اهواز با کسب رتبه عالی از سوی ستاد اقامه نماز استان خوزستان، شایسته تقدیر ویژه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این دانشگاه در بخش «جمع‌بندی نظرات اعضای هیئت‌علمی ارزیابی ستاد اقامه نماز پیرامون برنامه‌ها و فعالیت‌های نماز دستگاه» در سال ۱۳۹۸ امتیاز عالی پنج و در بخش شاخص «استقرار نظام جامعه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از محور ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی» در این سال، امتیاز ۲۰ را کسب کرد.

سید موسی بلادیان مدیر ستاد اقامه نماز استان خوزستان با ارسال نامه‌ای به دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: با توجه به امتیازت به‌دست‌آمده این دانشگاه شایسته تقدیر ویژه است.

کلمات کلیدی